Zarządzanie blog

Zarządzanie BlogBlog dla biur rachunkowych

Zarządzanie sobą czy czasem?

Ciekawe, ilu z nas zastanawiało się, jak wiele przyczyn tracenia cennego czasu tkwi w bas samych, ile natomiast zależy od tak zwanych czynników zewnętrznych. Szkolenie zarządzanie czasem pozwala między innymi poznać oba rodzaje wpływu, a także umiejętnie je odróżniać i reagować w porę. Ponieważ oczywiście nie na wszystkie mamy wpływ, warto skupić się na tym, co zależy bezpośrednio od nas.

Firmy oferujące szkolenie z zarządzania czasem koncentrują się właśnie na umiejętności planowania zadań i takiego rozłożenia czekających nas obowiązków, abyśmy byli w stanie łatwiej sobie z nimi poradzić. Nawyk planowania zadań i trzymania się ustalonego harmonogramu przydaje się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Skoro nie mamy żadnego wpływu na mijające chwile, warto tak planować swoje zadania, aby czas, który mamy do dyspozycji, wykorzystać jak najlepiej. Poświęcone temu szkolenie pozwala odkryć między innymi zasady ustalania priorytetów czy delegowania zadań. Z pewnością jasne i osiągalne cele pozwolą na eliminowanie wszystkiego, co nas do nich nie zbliża.